Algemene Voorwaarden FATBIKE VELUWE 

 

1. Huur 

Voor de huur van onze spiksplinternieuwe en coole fatbikes hebben we onderstaande voorwaarden opgesteld waarmee je door ondertekening van het contractformulier akkoord gaat. 

 

De verhuur en de aanvang van je rit begint en eindigt altijd op de Grensweg 17 in Emst. Het is niet toegestaan om de fatbike met een auto of ander vervoermiddel naar een andere plek te brengen of uit te lenen aan een ander

 

De minimale leeftijd voor het huren van de fatbikes is 18 jaar. De minimale leeftijd voor het gebruik van de fatbikes is 16 jaar en kan alleen onder begeleiding van een volwassene. 

Omdat we zeker willen weten wie de huurder en de gebruiker(s) zijn, moet iedereen een geldig legitimatiebewijs meebrengen. We maken daarvan een kopie waarop je zelf aan kan geven dat het een kopie betreft. Een meegenomen kopie kunnen wij niet accepteren. 
 

De fatbike wordt met een volledig opgeladen batterij verhuurd. De actieradius van de fatbike is ca. 60 km. Dit betekent dat je altijd rekening moet houden met een terugrit van 30 km. 

De fatbikes zijn uit veiligheidsoverwegingen voorzien van een tracker. Het is FatbikeVeluwe toegestaan om de route van de fatbikes te volgen en zo nodig de politie in te lichten over de locatie van de fatbikes. 

 

FatbikeVeluwe kan op ieder moment de verhuur weigeren of het verhuurcontract beëindigen als je niet aan deze algemene voorwaarden voldoet. 

 

2. Huurperiode 

Voor de verhuur gelden twee dagdelen. Dagdeel 1 van 10:00 uur (aanvang verhuur) -14:00 uur (einde verhuur) en dagdeel 2 van 15:00 uur (aanvang verhuur) -19:00 uur (einde verhuur). Verhuur van één dag loopt van 10:00 uur (aanvang verhuur) - 19:00 uur (einde verhuur). 

We zien je graag minimaal 15 minuten voor aanvang van de verhuur om de administratie in orde te maken en jou en de andere gebruikers praktische rijinstructies te geven. Als je later komt, gaat deze tijd af van de duur van de verhuur.
 Breng je de fatbike later terug dan de afgesproken eindtijd dan is FatbikeVeluwe gerechtigd de betaalde borg niet terug te betalen. 

 

3. Huursom, betaling en borg
De actuele huursom van een fatbike staat vermeld op www.fatbikeveluwe.com. Betaling van de huursom geschiedt via de website of ter plekke voorafgaand aan de verhuur. Alleen als de huursom volledig is voldaan, kan de verhuur starten. Restitutie van de huursom vanwege annulering van het huurcontract is tot 24 uur voor de aanvangstijd mogelijk.  

 

We vragen een borg van €150 per fatbike. Hiervoor sturen wij een tikkie dat je voorafgaand aan de verhuur moet hebben betaald. Alleen als de borg volledig is voldaan, kan de verhuur starten. Deze borg krijg je binnen 24 uur teruggestort als na terugkomst is vastgesteld dat je de fatbike zonder schade of verlies van onderdelen (zoals bijvoorbeeld de sleutel of het kettingslot) hebt teruggebracht. 

 

4. Aansprakelijkheid
We gaan ervan uit dat je zorgvuldig met de fatbikes omgaat en de geldende verkeersregels naleeft. Dit betekent onder meer dat je de fatbike altijd in het zicht hebt als je ergens pauzeert en dat je de fatbike altijd met het meegegeven kettingslot vergrendelt aan een boom, een paal of ander vast object om de kans op diefstal te minimaliseren. 

Het gebruik is beperkt tot personen die niet zwaarder zijn dan 110 kg. Het is niet toegestaan om met twee personen op één fatbike te zitten of te rijden. 
 Het gebruik van alcohol kort voorafgaand aan en/of tijdens het gebruik van de fatbike is niet toegestaan. Als het vermoeden bestaat dat daarvan wel sprake is, mag FatbikeVeluwe het (verder) gebruik van de fatbike zonder enige terugbetalingsverplichting verbieden en wordt het huurcontract ontbonden. 

 

Het gebruik van de fatbike is voor jouw eigen risico. Je bent als huurder aansprakelijk voor schade door diefstal of verlies van en beschadigingen aan de fatbike of onderdelen daarvan. Ook als deze door de andere gebruikers onder jouw contract wordt veroorzaakt. Je bent verplicht deze schade te vergoeden aan FatbikeVeluwe. 

In geval van schade, diefstal of verlies dien je dat direct aan ons te melden en ben je verplicht aangifte te doen bij de politie. Bij diefstal ben je als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fatbike(s) en dien je deze aan FatbikeVeluwe te betalen. De dagwaarde van de fatbike is vastgesteld op €1.500. Gederfde huurinkomsten dienen eveneens te worden vergoed. De betaalde borg wordt bij diefstal of verlies van de fatbike niet teruggestort. 

Als je medewerking wordt gevraagd voor verdere afhandeling van de schade (zoals bijvoorbeeld het verstrekken van relevante documenten, informatie, invullen schadeformulier) dan ben je verplicht daaraan uitvoering te geven. 
 
FatbikeVeluwe is niet aansprakelijk voor door jou of door de andere gebruikers onder jouw contract geleden schade, verlies, beschadiging, letsel of overlijden. FatbikeVeluwe is ook niet aansprakelijk voor genoemde schade die jij of de andere gebruikers onder jouw contract bij derden veroorzaken. Hiervoor heb je een WA-verzekering afgesloten.
 
 Voor een veilige en relaxte rit zonder helm is de maximumsnelheid 15 km p/uur (2e versnelling). Als je harder wilt rijden (in de 3e versnelling), ca. 25 km per uur, dan is ons dringend advies een helm mee te nemen en te gebruiken en hogere snelheden dan 15 km p/uur te beperken tot gebieden met weinig (verkeers)drukte. FatbikeVeluwe is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of overlijden dat in weerwil van dit advies is ontstaan bij jou en/of bij de andere gebruikers onder jouw contract en/of die bij derden wordt veroorzaakt. 

 

5. Toepasselijk recht 

Op dit huurcontract is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar FatbikeVeluwe is gevestigd, is exclusief bevoegd in geval van geschillen, tenzij de wet anders bepaalt.